Mistizm

Bütün nesneler Cebrail’in kanatlarının sesiyle meydana gelir. İnsanlığın bu genel koruyucu meleğinden başka, her nefsin de kendi koruyucu meleği vardır. Çünkü nefsin, melekût âleminde bir önvarlığı bulunur ve
“bedene girerken … iki parçaya ayrılır, biri gökte kalır, diğeri beden hapishanesine veya “kale”sine iner. Nefsin bu dünyadaki mutsuzluğunun sebebi budur; öteki yarısını arar ve kemale ermek ve yeniden kendi olmak için göksel ilk örneğiyle yeniden birleşmesi gerekmektedir.
*-*
Sufi öğretisinde 3’lü ayrım:
a) Terk’i dünya
b) Terk’i ukba (dünyayı terk etmenin vereceği mutluluğu terk)
c) Terk’i terk (dünya malı olan herşeyden vazgeçmek ancak bu mümkün değildir, sokakta yatıp kalkma kararı dahi alınsa üstüne giyecek, ağzına yiyecek gereklidir)
*-*
Rabia günün birinde Basra sokaklarında yürürken niçin bir elinde meşale diğerinde de ibrik taşıdığını sormuşlar, o da şöyle cevap vermiş: “Cenneti ateşe vermek, cehennemi de söndürmek istiyorum; böylece iki engel ortadan kalkmış olacak ve cennet umudu veya cehennem korkusuyla değil, Allah sevgisiyle ibadet edenler ortaya çıkacak.”
“Aşık, aşk (Allah) yolunda olmalı ki cenneti veya cehennemi düşünmesin”.
Allah şöyle seslenir Davud’a: “herhangi bir şey seni cennetle, huriyle oyalarsa bil ki o, seni kendisinden uzaklaştırmıştır.” Hem cennet hem cehennem yaratılmış şeylerdir sonuçta.

İslamın Mistik Boyutları – Annemarie Schimmel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

iZ BıRaK ...